Recent site activity

Jun 20, 2018, 7:50 AM AlizehA 86 created Grade 8 Math Summative
Jun 18, 2018, 11:21 AM Ms J. Jafri RTMS created Monday june 18 2018
Jun 14, 2018, 10:16 AM Mr. R Greenwood RTMS created Thursday June 14th 2018
Jun 13, 2018, 4:49 AM MuflehaA 86 attached Mufleha, Humna to DC Stories 2017/18
Jun 12, 2018, 8:56 PM MuflehaA 86 attached Mufleha, Humna to DC Stories 2017/18
Jun 12, 2018, 8:53 PM MuflehaA 86 deleted attachment One Picture - Humna, Mufleha from DC Stories 2017/18
Jun 12, 2018, 4:54 PM AlizehA 86 attached Alizeh, Shanza, Khushrose to DC Stories 2017/18
Jun 12, 2018, 4:53 PM AlizehA 86 deleted attachment Risky photos from DC Stories 2017/18
Jun 12, 2018, 11:02 AM Ms J. Jafri RTMS created Tuesday June 12th 2018
Jun 8, 2018, 11:23 AM KhushroseD 86 created Friday June 8th
Jun 8, 2018, 9:09 AM Mr. R Greenwood RTMS created Friday June 8th 2018
Jun 7, 2018, 11:25 AM Ms J. Jafri RTMS created June 7th 2018
Jun 5, 2018, 11:22 AM NoorS 86 attached Noor Amena to DC Stories 2017/18
Jun 5, 2018, 11:20 AM NoorS 86 attached Noor Amena to DC Stories 2017/18
Jun 5, 2018, 8:12 AM Ms J. Jafri RTMS created June 5th 2018
Jun 4, 2018, 11:06 AM Ms J. Jafri RTMS edited Monday, June 4th
Jun 4, 2018, 9:51 AM Ms J. Jafri RTMS created Monday, June 4th
Jun 1, 2018, 10:53 AM Ms J. Jafri RTMS edited Friday June 1st
Jun 1, 2018, 10:17 AM Ms J. Jafri RTMS created Friday June 1st
May 31, 2018, 10:48 AM Mr. R Greenwood RTMS attached Etre and Avoir homework 3.pdf to Thursday May 31st 2018
May 31, 2018, 10:48 AM Mr. R Greenwood RTMS created Thursday May 31st 2018
May 30, 2018, 10:08 AM Ms J. Jafri RTMS edited Wednesday May 30th 2018
May 30, 2018, 10:07 AM Ms J. Jafri RTMS edited Wednesday May 30th 2018
May 30, 2018, 10:05 AM Ms J. Jafri RTMS edited Wednesday May 30th 2018
May 30, 2018, 9:36 AM Mr. R Greenwood RTMS attached Etre and Avoir homework 2.pdf to Wednesday May 30th 2018